SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

ICOLD

SLO/ENG

KAJ JE ICOLD

Mednarodni komite za velike pregrade ICOLD (International Committee on Large Dams) je nevladna mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1928 za pospeševanje napredka pri projektiranju pregrad.

Članice ICOLD so dežele, ki jih predstavljajo nacionalni komiteji. Slovenijo od leta 1993 predstavlja SLOCOLD (SLOvenian national COmmittee on Large Dams). Posamezniki ne morejo biti člani, lahko pa se vključijo preko svojih nacionalnih komitejev. Trenutno ima ICOLD 88 dežel članic z več kot 10.000 člani nacionalnih komitejev (stanje december 2008).


CILJI ICOLD

Prvotni cilj ICOLD je bil pospeševanje napredka pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju velikih pregrad in njihovih spremljajočih objektov z zbiranjem in širjenjem informacij ter vzpodbujanjem raziskav.

V sedemdesetih let so se pričeli poudarjati vidiki gradnje pregrad, katerih pomembnost se pokažejo s časom. Tako se je varnost pregrad osredotočila na metode in sisteme opazovanja ter ponovno analiziranje starih pregrad in prelivov na podlagi modernih kriterijev, metod ter staranja.

V zadnjem času prihaja v ospredje nova problematika: prihranek stroškov zaradi boljših gradbeniških pristopov, izkoriščanje rek, ki se nahajajo na mednarodnih mejah ter splošno informiranje javnosti. Zaradi vse večje ekološke ozaveščenosti ljudi postaja vse bolj pomembna dejavnost današnjega časa presoja vplivov na okolje.


Kdo vodi ICOLD

ICOLD vodijo predsednik, šest podpredsednikov, generalni sekretar in finančni uradnik. Predsednik in podpredsedniki so izvoljeni za en triletni mandat. Položaj generalnega sekretarja in finančnega uradnika se lahko obnavlja.

Centralni urad v Parizu je administrativni in logistični center. Centralni urad je v prisojnosti predsednika, ki ima neposredno podporo podpredsednika, finančnega uradnika in ostalega osebja, ki je potrebno za nemoteno delovanje urada.

Tehnične komiteje, administracijo in posebne komiteje določi Urad. Uradna jezika Urada sta angleščina in francoščina.

POVEZAVE
ICOLD na svetovnem spletu

SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD