SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

VODSTVO

SLO/ENG

Kdo vodi SLOCOLD

SLOCOLD vodijo predsednik, trije podpredsedniki in izvršni odbor, ki se sestaja trikrat do štirikrat letno. Ostali trije organi društva so še nadzorni odbor, častno razsodišče in študijski komite, v okviru katerega delujeta skupina za regulativo in recenzijska komisija. Mandat vodstva traja štiri leta.

Zapisniki sej izvršnega odbora (od 2009)

Predsednik
Nina Humar

Podpredsedniki
Mateja Klun, Andrej Širca, Pavel Žvanut

Izvršni odbor
Alida rejec, Marjan Kirbiš, Mitja Dušak, Andrej Kryžanowski, Vanja Selan

Nadzorni odbor
Veljko Flis, Rudi Brinšek, Andrej Unetič

Častno razsodišče
Nataša Smolar-Žvanut, Matija Brenčič, Andrej Sedej

Finance
Andrej Širca

Glasilo "Velike pregrade"
Urednica: Mateja Klun

Knjiga "Velike pregrade v Sloveniji"
dr Andrej Kryžanowski, Rudi Brinšek, Vinko Koren, dr Andrej Širca, mag Mojca Ravnikar-Turk, dr Branko Zadnik, mag Andrej Sedej

Skupina za recenzijo strokovnih prispevkov
dr Nataša Smolar Žvanut, dr Meta Povž, dr Andrej Kryžanowski, dr Matjaž Četina, dr Andrej Širca, dr Rudi Rajar, Vinko Koren, dr Branko Zadnik, dr Pavel Žvanut, mag Luka Javornik


SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD