SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

VODSTVO

SLO/ENG

Kdo vodi SLOCOLD

SLOCOLD vodijo predsednik, trije podpredsedniki in izvršni odbor, ki se sestaja trikrat do štirikrat letno. Ostali trije organi društva so še nadzorni odbor, častno razsodišče in študijski komite, v okviru katerega delujeta skupina za regulativo in recenzijska komisija. Mandat vodstva traja štiri leta.

Zapisniki sej izvršnega odbora (od 2009)

Predsednik
Nina Humar

Podpredsedniki
dr Andrej Širca, Andrej Unetič, Marjan Kirbiš

Izvršni odbor
mag Andrej Sedej, Veljko Flis, Jure Šimic, Rudi Brinšek, Alida Rejec

Nadzorni odbor
dr Branko Zadnik, Andrej Rajh, mag Luka Javornik

Častno razsodišče
Vinko Koren, Danica Peček, dr Matjaž Četina

Finance
Krešimir Kvaternik

Glasilo "Velike pregrade"
Urednica: Mateja Klun

Knjiga "Velike pregrade v Sloveniji"
dr Andrej Kryžanowski, Rudi Brinšek, Vinko Koren, dr Andrej Širca, mag Mojca Ravnikar-Turk, dr Branko Zadnik, mag Andrej Sedej

Skupina za recenzijo strokovnih prispevkov
dr Nataša Smolar Žvanut, dr Meta Povž, dr Andrej Kryžanowski, dr Matjaž Četina, dr Andrej Širca, dr Rudi Rajar, Vinko Koren, dr Branko Zadnik, dr Pavel Žvanut, mag Luka Javornik


SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD